"feature prior to" — Słownik kolokacji angielskich

feature prior to kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha przed
  1. feature czasownik + prior przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Sunday programming is highlighted with two programs featuring adult standards and other popular music prior to (generally) 1970.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo