"feature art" — Słownik kolokacji angielskich

feature art kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sztuka cechy
  1. feature czasownik + art rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It also features Russian art from the 16th to the first half of the 20th century.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo