"teach art" — Słownik kolokacji angielskich

teach art kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz sztuki
  1. teach czasownik + art rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    At long last, I had found someone who could teach me fine art.

powered by  eTutor logo