"collect art" — Słownik kolokacji angielskich

collect art kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbieraj sztukę
  1. collect czasownik + art rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He and his wife began collecting art in the early 80's.

powered by  eTutor logo