"feature in place of" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha zamiast
  1. feature czasownik + in przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    In 2012, when the album was reissued again, it returned the cover to the version featuring a blank space in place of the photograph.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo