"frequently featured" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: frequently feature
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): często zamieszczać
  1. feature czasownik + frequently przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Since then it has featured frequently in the national media.