BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature painting" — Słownik kolokacji angielskich

feature painting kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature paintings
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz cechy
  1. feature czasownik + painting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It features decorative paintings inside which date back to 1606.

powered by  eTutor logo