"feature down" — Słownik kolokacji angielskich

feature down kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha w dół
  1. feature czasownik + down przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Both films feature shots down the escalators, those in the earlier production being the original wooden versions.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo