"feature artist" — Słownik kolokacji angielskich

feature artist kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature artists
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): artysta cechy
  1. feature czasownik + artist rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She features nearly 100 artists and arts organizations each year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo