PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature off" — Słownik kolokacji angielskich

feature off kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha daleko
  1. feature czasownik + off przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    The building features a rare fire escape system off the second floor at the rear.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo