"feature arts" — Słownik kolokacji angielskich

feature arts kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature art
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha sztuka
  1. feature czasownik + art rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It also features Russian art from the 16th to the first half of the 20th century.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo