BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"feature several artists" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: feature artists
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha kilku artystów
  1. feature czasownik + artist rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She features nearly 100 artists and arts organizations each year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo