"feature unlike" — Słownik kolokacji angielskich

feature unlike kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha niepodobny
  1. feature czasownik + unlike przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    It also feature only one input, unlike the 6505, which had two.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo