"feature above" — Słownik kolokacji angielskich

feature above kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha wyżej
  1. feature czasownik + above przyimek
    Luźna kolokacja

    Cars produced prior to July 1968 featured a decorative stitching pattern on the face of the rear seat above the center arm rest.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo