"feature graphics" — Słownik kolokacji angielskich

feature graphics kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): grafika cechy
  1. feature czasownik + graphic rzeczownik
    Silna kolokacja

    The game was titled simply Oregon, and featured minimal graphics.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo