ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"feature graphics" — Słownik kolokacji angielskich

feature graphics kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): grafika cechy
  1. feature czasownik + graphic rzeczownik
    Silna kolokacja

    The game was titled simply Oregon, and featured minimal graphics.