"feature artwork" — Słownik kolokacji angielskich

feature artwork kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szata graficzna cechy
  1. feature czasownik + artwork rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Each station also features artwork that reflects the history of the surrounding area.

    Podobne kolokacje: