"feature synthesizers" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): syntezatory cechy
  1. feature czasownik + synthesizer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The album heavily features synthesizers and drum loops and marks a turning point in the evolution of the band.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo