"feature tunes" — Słownik kolokacji angielskich

feature tunes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): melodie cechy
  1. feature czasownik + tune rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "Schoolhouse Rock" featured catchy tunes and words that laid out the basics of sentence structure, math, science and American history.

powered by  eTutor logo