"feature the songs" — Słownik kolokacji angielskich

feature the songs kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature songs
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieść piosenki
  1. feature czasownik + song rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The first side of the record featured the songs that made up the group's second single.

    Podobne kolokacje: