"featured among" — Słownik kolokacji angielskich

featured among kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature among
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieszczony wśród
  1. feature czasownik + among przyimek
    Zwykła kolokacja

    Sunday's final round will feature a battle among four of the world's best players.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo