"featured alongside" — Słownik kolokacji angielskich

featured alongside kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature alongside
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieszczony wzdłuż
  1. feature czasownik + alongside przyimek
    Zwykła kolokacja

    Most of his films during this time featured him alongside other male lead characters.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo