BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature compositions" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kompozycje cechy
  1. feature czasownik + composition rzeczownik
    Silna kolokacja

    It's definitely a blues record, and most of it features my own compositions.

powered by  eTutor logo