BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"composition" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

composition rzeczownik

rzeczownik + composition
Kolokacji: 46
music composition • body composition • jazz composition • piano composition • soil composition • ...
composition + rzeczownik
Kolokacji: 19
composition class • composition teacher • composition study • composition student • composition lesson • ...
composition + czasownik
Kolokacji: 37
composition includes • composition changes • composition varies • composition reflects • composition consists • ...
czasownik + composition
Kolokacji: 47
study composition • composition written • include compositions • teach composition • create compositions • feature compositions • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
  • It's definitely a blues record, and most of it features my own compositions.
  • Then he announced that the rest of the concert would feature his original compositions.
  • Featuring compositions for brass from Renaissance to the present day.
  • He has made over 50 recordings internationally, many featuring his own compositions.
  • He released his first solo album, featuring original compositions, in 2007.
  • David Hughes has released two albums largely featuring his own compositions.
  • The soundtrack to the film also features original and traditional songs and compositions.
  • It features relatively new compositions, re-recordings, and covers by Parks.
  • His most recent album, Simple Complex, features his own compositions.
  • Their concerts abroad have featured compositions by classical and contemporary composers.
10. composition is used = kompozycja jest używana composition is used
przymiotnik + composition
Kolokacji: 155
original composition • musical composition • ethnic composition • new composition • classical composition • racial composition • ...
przyimek + composition
Kolokacji: 17
of composition • in composition • into compositions • for composition • to composition • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.