ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach Composition" — Słownik kolokacji angielskich

teach Composition kolokacja
Popularniejsza odmiana: teach composition
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz Kompozycję
  1. teach czasownik + composition rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The task at hand then was to learn how to teach composition to women.

powered by  eTutor logo