ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"composition" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

composition rzeczownik

rzeczownik + composition
Kolokacji: 46
music composition • body composition • jazz composition • piano composition • soil composition • ...
composition + rzeczownik
Kolokacji: 19
composition class • composition teacher • composition study • composition student • composition lesson • ...
composition + czasownik
Kolokacji: 37
composition includes • composition changes • composition varies • composition reflects • composition consists • ...
czasownik + composition
Kolokacji: 47
study composition • composition written • include compositions • teach composition • create compositions • feature compositions • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
  • The task at hand then was to learn how to teach composition to women.
  • Since 1976 he's been teaching composition on and off in Berlin.
  • From the beginning of 1818, he taught composition at the Conservatoire.
  • Out of financial need, Weill taught music theory and composition to private students from 1923 to 1925.
  • He taught composition and was Casey's closest friend on the faculty.
  • Since 1987 he teaches composition and arranging at the same academy.
  • Since 1984, he has been teaching theory and composition at University of Montreal.
  • She has taught piano, theory and composition at the conservatory for 12 years.
  • He taught courses in music history and theory, as well as composition.
  • In addition, she continues to teach composition at Purchase College.
10. composition is used = kompozycja jest używana composition is used
przymiotnik + composition
Kolokacji: 155
original composition • musical composition • ethnic composition • new composition • classical composition • racial composition • ...
przyimek + composition
Kolokacji: 17
of composition • in composition • into compositions • for composition • to composition • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.