BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"include compositions" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj kompozycje
  1. include czasownik + composition rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    During this time his studies included law, literature and composition.

powered by  eTutor logo