ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach composition" — Słownik kolokacji angielskich

teach composition kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz kompozycję
  1. teach czasownik + composition rzeczownik
    Silna kolokacja

    The task at hand then was to learn how to teach composition to women.

powered by  eTutor logo