"feature vocals" — Słownik kolokacji angielskich

feature vocals kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): śpiew cechy
  1. feature czasownik + vocals rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This cover is also the first track by the band to feature vocals.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo