"feature speech" — Słownik kolokacji angielskich

feature speech kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature speeches
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przemówienie cechy
  1. feature czasownik + speech rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The meeting featured several speeches that lamented and attacked the French occupation.

powered by  eTutor logo