"feature the vocals" — Słownik kolokacji angielskich

feature the vocals kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature vocals
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieść śpiew
  1. feature czasownik + vocals rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This cover is also the first track by the band to feature vocals.

    Podobne kolokacje: