"featured throughout" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: feature throughout
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieszczony przez cały czas
  1. feature czasownik + throughout przyimek
    Silna kolokacja

    The work of local artists is featured throughout the building.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo