BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature pieces" — Słownik kolokacji angielskich

feature pieces kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kawałki cechy
  1. feature czasownik + piece rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Records on March 10, 1998, it features pieces recorded in 1965.

powered by  eTutor logo