"collect pieces" — Słownik kolokacji angielskich

collect pieces kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbierz kawałki
  1. collect czasownik + piece rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Since then he has collected over 200 pieces of art.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo