"compose pieces" — Słownik kolokacji angielskich

compose pieces kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz kawałki
  1. compose czasownik + piece rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    By the age of eight, she had composed more than 350 pieces.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo