"feature melodies" — Słownik kolokacji angielskich

feature melodies kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature a melody
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): melodie cechy
  1. feature czasownik + melody rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As is typical of power metal, the songs feature strong melodies and clean vocals.

powered by  eTutor logo