"feature passages" — Słownik kolokacji angielskich

feature passages kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejścia cechy
  1. feature czasownik + passage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It found them getting lumped into the shoegazing scene, with songs that featured loud/quiet/loud passages, and swirly guitar sounds.

powered by  eTutor logo