"feature prominently" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: featured prominently
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha w widocznym miejscu
  1. feature czasownik + prominently przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    They are featured prominently throughout the series, particularly in Week 46.

powered by  eTutor logo