Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"feature" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

feature czasownik

feature + rzeczownik
Kolokacji: 763
feature songs • feature characters • feature music • feature performances • feature artists • feature interviews • feature stories • ...
czasownik + feature
Kolokacji: 18
released featuring • begin featuring • continue to feature • made featuring • recorded featuring • ...
feature + przyimek
Kolokacji: 46
feature alongside • featured in • featured on • feature at • feature throughout • ...
feature + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 49
featured prominently • regularly feature • originally feature • frequently feature • feature heavily • later featured • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
  • They are featured prominently throughout the series, particularly in Week 46.
  • It featured prominently in the 1946 film of the same name.
  • Learning also featured prominently in this past week's science news.
  • The character is featured more prominently in the second season than the first.
  • The fish is also featured prominently in Japanese art and culture.
  • The song was featured prominently in many other countries during the mid-1990s.
  • High school athletics also feature prominently in the local culture.
  • These segments support the show, however do not feature prominently.
  • Ron's work has been featured prominently on the international scene.
  • The song has featured prominently in many forms of media.
6. later featured = później zamieścić later featured
8. mainly feature = głównie cecha mainly feature
10. generally feature = ogólnie cecha generally feature
12. fully featured = w pełni zamieścić fully featured

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.