"once feature" — Słownik kolokacji angielskich

once feature kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kiedyś cecha
  1. feature czasownik + once przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Current Top 40 and dance music is featured once per week.