"once featured" — Słownik kolokacji angielskich

once featured kolokacja
Popularniejsza odmiana: once feature
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kiedyś zamieścić
  1. feature czasownik + once przysłówek
    Luźna kolokacja

    Current Top 40 and dance music is featured once per week.

powered by  eTutor logo