PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"regularly featured" — Słownik kolokacji angielskich

regularly featured kolokacja
Popularniejsza odmiana: regularly feature
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): regularnie zamieścić
  1. feature czasownik + regularly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The show regularly features other members of the group as well.