TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"perform regularly" — Słownik kolokacji angielskich

perform regularly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykonaj regularnie
  1. perform czasownik + regularly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He performed regularly at that house over the next five years.