"perform live" — Słownik kolokacji angielskich

perform live kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykonaj na żywo
  1. perform czasownik + live przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    I would never take on an act who couldn't perform live.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo