"meet regularly" — Słownik kolokacji angielskich

meet regularly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spotkaj regularnie
  1. meet czasownik + regularly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    They met regularly every 4-6 weeks from early 1982 to 1985.