"meet privately" — Słownik kolokacji angielskich

meet privately kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spotkaj prywatnie
  1. meet czasownik + privately przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Later, the judge met privately in his office with the boy.

powered by  eTutor logo