BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"appear regularly" — Słownik kolokacji angielskich

appear regularly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojaw się regularnie
  1. appear czasownik + regularly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Her books, eight in total, have appeared regularly since then.

powered by  eTutor logo