"occasionally featured" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: occasionally feature
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): od czasu do czasu zamieszczać
  1. feature czasownik + occasionally przysłówek
    Luźna kolokacja

    The opinion section occasionally features commentary from local community leaders.