"occasionally feature" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): od czasu do czasu cecha
  1. feature czasownik + occasionally przysłówek
    Zwykła kolokacja

    The opinion section occasionally features commentary from local community leaders.