"occasionally referred" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): od czasu do czasu odnosić się
  1. refer czasownik + occasionally przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    His work was occasionally referred to as "the art of death."

powered by  eTutor logo