TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"refer" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

refer czasownik

czasownik + refer
Kolokacji: 16
begin referring • used to refer • keep referring • come to refer • say referring • ...
refer + przyimek
Kolokacji: 37
refer to • refer by • refer for • refer during • refer of • ...
refer + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 136
commonly referred • generally refer • refer specifically • frequently referred • refer incorrectly • simply refer • originally referred • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 42
6. simply refer = po prostu odnieś się simply refer
7. originally referred = początkowo odnieść się originally referred
9. occasionally referred = od czasu do czasu odnosić się occasionally referred
  • His work was occasionally referred to as "the art of death."
  • Despite this, it is occasionally referred to as a city.
  • As a result, it is occasionally referred to in the broader culture.
  • However, viruses are occasionally referred to as such in the popular press.
  • One man was speaking, referring occasionally to a file in front of him.
  • He occasionally refers to himself in his blog, which has become very popular.
  • Both works refer occasionally to the same subjects, but they are distinct, and in no way similar.
  • Parents and teachers were occasionally referred to, but no adult was ever pictured.
  • This chemistry is also occasionally referred to as "hot salt".
  • It was occasionally referred to by this name in official documentation until at least 1932.
12. refer directly = odnieś się bezpośrednio refer directly
13. jokingly refer = żartem odnosić się jokingly refer
14. once refer = kiedyś odnieś się once refer
15. actually refer = faktycznie odnieś się actually refer
16. later refer = później odnieś się later refer
19. normally referred = zwykle odnieść się normally referred
23. refer primarily = odnieś się pierwotnie refer primarily
24. widely referred = powszechnie skierowany widely referred
25. locally referred = w okolicy odnieść się locally referred
26. officially referred = oficjalnie odnieść się officially referred
29. initially referred = początkowo odnieść się initially referred
30. refer exclusively = odnieś się wyłącznie refer exclusively
32. properly referred = odpowiednio odnieść się properly referred
33. refer mainly = odnieś się głównie refer mainly
34. refer obliquely = odnieś się ukośnie refer obliquely
35. variously referred = różnie odnieść się variously referred
36. refer imprecisely = odnieś się niedokładnie refer imprecisely
38. clearly refer = najwyraźniej odnieś się clearly refer
39. routinely refer = rutynowo odnieś się routinely refer
40. regularly refer = regularnie odnieś się regularly refer
41. merely refer = jedynie odnieś się merely refer
42. formerly referred = niegdyś odnieść się formerly referred

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.